Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Culture of Modern Age

Class at Faculty of Education |
OPND4D102C

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je prohloubit poznání moderní kultury a ukázat, jaké je její místo v životě moderní společnosti a jak se dá využívat pro vyučování dějepisu. Přednáška ukáže českou kulturu v širších mezinárodních souvislostech, zejména v souvislosti s paralelně se vyvíjející kulturou německou a židovskou. Zároveň bude sledovat i institucionální zázemí (např. nakladatelství, umělecké školství, muzea) a širší společenské souvislosti (např. urbanizace, gramotnost, rozvoj konzumního chování). Do výuky budou zváni i další odborníci, působící mimo Pedagogickou fakultu. Nepovinnou součástí přednášky bude návštěva divadelního představení či výstavy, souvisejících s tématem. Témata:

1. Pokus o vymezení předmětu. Osvícenství, romantismus a biedermeier.

2. Knižní kultura a knižní obchod. Čtenářské revoluce.

3. Divadlo a opera – Gesamtkunstwerk.

4. Osvěta a lidovýchova.

5. Cenzura.

6. Češi a Němci, kultura v době světových válek. Pražská židovská kultura.

7. První republika jako kulturní stát.

8. Nová média I. Nové způsoby vnímání. Kultura a propaganda.

9. Muzea, knihovny.

10. Kultura v době nesvobody.

11. „Zlatá šedesátá“.

12. Nová media II. (Média dnes).

Study programmes