Charles Explorer logo
🇬🇧

Inorganic Chemistry II

Class at Faculty of Education |
OPNE4E011A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Rozšíření obecné části:

1)      molekulová symetrie (prvky a operace symetrie, bodové grupy symetrie, klíč k jejich určení, příklady konkrétních molekul) – 2 přednášky

2)      kovová vazba (pásový model elektronové struktury v tuhých látkách, výklad vodivosti kovů, polovodičů, izolantů) – 1 přednáška

3)      vodíková vazba (klasifikace, vztah délky a energie vazby, protonová vodivost) – 1 přednáška

4)      způsoby uspořádání stavebních částic v tuhých látkách; ideální krystal (mříže, buňky, translační symetrie, prostorové grupy)  – 2 přednášky

5)      spektrální a magnetické vlastnosti koordinačních sloučenin, stereochemie koordinačních sloučenin  – 1 přednáška     Rozšíření systematické části:

1) Typické reakce halogenů a jejich sloučenin, srovnání ve skupině, výjimečnost fluoru (1 přednáška)

2) Typické reakce chalkogenů a jejich sloučenin, srovnání ve skupině s důrazem na rozdíly v oxidačně-redukčních vlastnostech a stálosti oxidačních stupňů (1 přednáška)

3) Typické reakce prvků skupiny dusíku a jejich sloučenin (1 přednáška)

4) Typické reakce prvků skupin uhlíku a boru a jejich sloučenin (1 přednáška)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Základem pro tento kurz je přednáška „Anorganická chemie I“ v bakalářském studiu. Dochází zde k rozšíření obecné části v následujích směrech:

Molekulová symetrie (rozšíření kapitoly „Model VSEPR“)

Kovová vazba (rozšíření původní stejnojmenné kapitoly)

Vodíková vazba (rozšíření kapitoly „Slabé vazebné interakce“)

Způsoby uspořádání stavebních částic v tuhých látkách (rozšíření kapitoly „Iontová vazba a strukturní typy iontových krystalů“)

Spektrální a magnetické vlastnosti koordinačních sloučenin (rozšíření kapitoly „Teorie krystalového (ligandového) pole“)

V systematické části dojde k rozšíření kapitol zabývajících se chemií nepřechodných prvků s důrazem na jejich typické reakce

Study programmes