Charles Explorer logo
🇬🇧

Special Chemistry Didactics I

Class at Faculty of Education |
OPNE4E022A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Pojetí speciální didaktiky chemie jako specifika výuky chemie na ZŠ a SŠ, systém učiva a jeho rozvržení. Role pozorování a pokusu v chemii se zaměřením na obecnou a anorganickou chemii.

Didaktická transformace témat: směsi a čisté látky, roztoky, částicové složení látek, atomy, molekuly, ionty, chemická vazba a vazebná energie, periodická soustava, chemická symbolika, dvouprvkové sloučeniny a jejich názvosloví, vodík, kyslík a další vybrané prvky periodického systému, voda, iontový součin vody, hodnota pH, kyseliny, hydroxidy, soli, podvojné soli, hydráty, chemické výpočty, redoxní reakce, změny energie při chemických reakcích, paliva.

Study programmes