Charles Explorer logo
🇬🇧

Advanced Inorganic Chemistry

Class at Faculty of Education |
OPNE4E031B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Vybrané kapitoly z obecné části:   1) Stavy odvozené od elektronových konfigurací (výklad a symbolika spektroskopických multipletů na základě Russelova-Saundersova interakčního schematu, příklad konfigurace p2, tabelované mikrostavy) 2) Způsoby uspořádání stavebních částic v tuhých látkách; kvazikrystaly (modulované strukuty, kvazikrystaly) 3) Způsoby uspořádání stavebních částic v tuhých látkách; nanomateriály, amorfní látky, skla 4) Tanabe-Suganovy diagramy energetických hladin (navazuje na 1. přednášku "Stavy odvozené od elektronových konfigurací" a na kapitolu "Spektrální a magnetické vlastnosti koordinačních sloučenin" a představuje soustavu semikvantitativních diagramů energetických hladin pro konfigurace  d2-d8 v oktaedrické symetrii)  

Vybrané kapitoly ze systematické části:   1) Borany a karborany, struktura a vlastnosti 2) Iso- a heteropolykyseliny molybdenu a wolframu a jejich soli, struktura a vlastnosti  

Další vybrané kapitoly budou zařazeny podle zájmu studentů.  

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Volitelný kurz představuje další rozšíření přednášky Anorganická chemie II ev. Anorganická chemie I a je pojat jako "Vybrané kapitoly z anorganické chemie".

Výběr uvedený v sylabu přednášky představuje možná rozšíření kapitol předcházejících kurzů. Další kapitoly budou vybrány podle zájmu studentů.V obecné části jde především o rozšíření základní kapitoly „Dřívější a současné představy o stavbě atomu“ a „Kvantová čísla, orbitaly a nodální plochy“ o stavy odvozené od elektronových konfigurací, kapitoly "Způsoby uspořádání stavebních částic v tuhých látkách" o kvazikrystaly, nanomateriály, amorfní látky, a skla a kapitoly "Spektrální a magnetické vlastnosti koordinačních sloučenin" o Tanabe-Suganovy diagramy energetických hladin.

Systematická část je rozšířena o borany a karborany (rozšíření kapitoly základní přednášky "Prvky skupiny boru") a o iso- a heteropolykyseliny molybdenu a wolframu a jejich soli (rozšíření kapitoly základní přednášky "Prvky druhé a třetí přechodné řady; běžné oxidační stavy a jejich zabarvení").

Study programmes