Charles Explorer logo
🇬🇧

Everyday-life chemistry

Class at Faculty of Education |
OPNE4E101C

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět Chemie každodenního života je zařazen do studijních plánů pro studenty magisterského studia. Cílem předmětu je navázat na poznatky a rozšířit vědomosti studentů získaných ze všech chemických disciplín, které jsou součástí studijního programu pro bakalářské studium.

Témata přednášek jsou vybrána z významné oblasti života, vztahu člověka a životního prostředí. Jsou zařazeny základní i nové poznatky o působení anorganických a organických látek ve vzduchu, vodních a půdních systémech.

Pozornost je věnována cizorodým a přírodním látkám, dvěma skupinám látek vytvořených z hlediska jejich působení na člověka a životní prostředí. Témata prezentací zahrnují informace o toxicitě cizorodých látek a jejich vlivu na zdraví člověka a o zdraví prospěšných přírodních látkách.

Podmínkou zakončení předmětu je vypracování seminární práce na vybrané téma.

Study programmes