Charles Explorer logo
🇬🇧

Methods of study of mechanisms of organic reactions

Class at Faculty of Education |
OPNE4E103C

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Reakce v organické chemii a jejich klasifikace.

2. Mechanizmus organických reakcí a jeho charakteristika.

3. Mechanizmy adičních reakcí.

4. Mechanizmy eliminačních reakcí.

5. Mechanizmy substitučních reakcí.

6. Mechanizmy molekulárních přesmyků.

7. Mechanizmy ostatních organických reakcí.

8. Mechanizmy biochemických procesů.

9. Vliv struktury sloučenin na mechanizmus organických reakcí.

10.Vliv reakčních podmínek na mechanizmus organických reakcí.

11.Metody studia reakčních mechanizmů.

12.Metody studia meziproduktů, izotopické metody, kinetické metody.

13.Využití spektrálních, elektrochemických a chromatografických metod při studiu reakčních mechanizmů.

14.Počítačové modelování mechanizmů organických reakcí.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět je zaměřen na klasifikaci mechanismů organických sloučenin a metodách jejich výzkumu. Jedná se o mechanismy adičních reakcí, eliminačních reakcí, substitučních reakcí i složitějších reakcí.

Na přehled mechanismů navazují metody jejich výzkumu. Jedná se např. o metodu záchytu (izolace) meziproduktů, izotopickou metodu a kinetickou metodu.

Součástí předmětu jsou aplikace spektrálních, elektrochemických a chromatografických metod při výzkumu reakčních mechanismů. Předmět je zakončen tematickým celkem počítačové modelování reakčních mechanismů.

Study programmes