Charles Explorer logo
🇬🇧

Programming in Python

Class at Faculty of Education |
OPNI4I011A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Základní prostředky jazyka Python – datové typy, proměnné, operátory, struktura programu.Instalace, základy práce ve vývojovém prostředí, ladění programů.Podmínky a cykly. Funkce, lokální a globální identifikátory, rekurze.Seznamy a řetězce – iterování, řezy, list comprehension.Další datové struktury – tuples, množiny, slovníky.Používání knihoven, import.Výjimky a jejich odchytávání.Třídy a objekty.Práce se soubory.Knihovny random, NumPy, matplotlib.

Annotation

Python programming language basics course. In addition to the practice of the means and constructions of the Python language, it also includes a comparison with other today's programming languages and the program implementation of selected algorithms, including an assessment of their properties in terms of efficiency. Emphasis is placed on the students' independent work.

Entry-level knowledge in the scope of mandatory programming lessons in the bachelor's study program Information Technology with a focus on education (subjects Algorithmization and programming, Object programming) is assumed.

Study programmes