Charles Explorer logo
🇬🇧

Administration of technical and network systems

Class at Faculty of Education |
OPNI4I031B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Poslední úprava: prof. Ing. Boris Šimák, CSc. (02.02.2021)

Teoretická příprava

Úvod do počítačových sítí, historie

Počítačové sítě, architektura, síťové prvky (most, směrovač, přepínač) Ethernet , média,

Model OSI a TCP/IP, vznik, vazba na OSI model

Adresace, typy adres, adresní prostor, IP v4, IP v 6, ARP, ICMP

Protokoly vyšších vrstev; transportní vrstva TCP, UDP, aplikační vrstva (aplikační protokoly Telnet, FTP, http/ https, DHCP, DNS, POP3, SMTP, IMAP, SSH)

NFS, NTP, SNMP

Analýza  síťových protokolů

Počítačové sítě v školním prostředí, klíčové aplikace

Bezpečnost sítí, správa školní sítě  

Praktické výstupy

Cílem je prakticky seznámit studenty s principy komunikačních sítí, síťových prostředí, architekturou sítí, základními prvky sítě - počítač, směrovač, přepínač a jejich funkcí a osvojit si tyto poznatky prakticky.

Seznamte se s stavebnicí představující simulátor počítačové sítě IT Sharkie

Seznamte se se standardními typy architektur počítačových sítí, s typy adresace, škálovatelnosti sítí, s významem MAC adresy a dále s kontrola připojení mezi zařízeními.

Seznamte se s činností směrovače, s možnostmi konfigurace jeho základních vlastností. Ověřte možnost konfigurace bezdrátové sítě simulátoru.

Seznamete se s  principem OSI modelu, funkcemi jednotlivých vrstev, protokolovým registrem TCP/UP. Nastudujte základní funkce programu Wireshark.

Nastudujte význam DNS,  použití protokolu HTTP, seznamte se s použitím programu Wireshark a proveďte analýzu těchto protokolů.

Seznamte se s modelovou architekturou sítě ve školách, zásadami bezpečnost sítí, typy ataků, s požadavky na bezpečnost, způsoby prolamování hesel s ohledem na přístupy k zabezpečení v školních sítích.  

Annotation

The aim of the study subject Management of technical and information systems is to acquire knowledge about technological and programmatic elements and systems with an emphasis on school technical systems, school computer networks and school information systems, further deepening of knowledge and skills related to the management of a network of elements and services and in obtaining selected related knowledge and skills. The main thematic units of the course include issues of network security and protection, data backup, monitoring of WWW server operation, data flow analysis, user support options.

The content of the subject will also take into account the current state of technology, technology and information systems in education.

Study programmes