Charles Explorer logo
🇬🇧

Teaching mathematics in a foreign language

Class at Faculty of Education |
OPNM4M031B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je seznámit budoucí učitele se specifiky výuky matematiky v cizím jazyce prostřednictvím Integrace nejazykových předmětů a cizího jazyka (CLIL). Kurz je věnován hlavně praktickým dovednostem.

SYLABUS:

Srovnání různých přístupů ke CLIL

Ukázky výukových jednotek formou CLIL spojené s analýzou

Doplnění komunikačních dovedností týkajících se vyjadřování a organizace práce ve třídě

Rozšíření znalostí z metodologie o specifické rysy související s CLIL

Hodnocení při výuce metodou CLIL

Práce s autentickými texty při výuce CLIL

Využití pomůcek

Vlastní tvorba materiálů – výhody a nebezpečí

CLIL ve školní praxi a v oficiálních dokumentech

Study programmes