Charles Explorer logo
🇬🇧

Selected topics from modern mathematics

Class at Faculty of Education |
OPNM4M034B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům učitelského studia matematiky základní představu o historii diferenciálního a integrálního počtu. Kurz poskytuje základní informace o nejvýznamnějších postavách a hlavních etapách v dějinách analýzy.

Infinitesimální úvahy v matematice. Cesta od Archimeda přes Cavalieriho, Pascala, Barrowa k Newtonovi.

Leibnizovy práce a prioritní spor. Berkeleyova kritika základů infinitesimálního počtu a snaha Cauchyho a Bolzana o nápravu.

Podněty k vytváření teorie reálných čísel (Méray, Bolzano, Weierstrass, Kronecker, Dedekind) a teorie množin (Bolzano, Cantor).

Study programmes