Charles Explorer logo
🇬🇧

Mathematics education - ICT in the teaching of mathematics

Class at Faculty of Education |
OPNM4M107C

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními prostředky využitelnými ve výuce matematiky na základní a střední škole. Studenti je budou umět využívat pro vlastní učení se v matematice a seznámí se s principy jejich úspěšného použití ve výuce s žáky. Na dovednosti získané v předmětu bude navazováno v magisterském studiu v oborových didaktikách. SYLABUS:

1. Přehled prostředků ICT využitelných ve výuce matematiky

2. MS Excel a školská matematika

3. GeoGebra a školská matematika

4. Využití internetu ve výuce matematiky 5 Principy použití prostředků ICT ve výuce matematiky na základní a střední škole

Study programmes