Charles Explorer logo
🇬🇧

Observation practice – Civics and Social Science

Class at Faculty of Education |
OPNO4O013A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Obsah předmětu tvoří témata

1. Pojetí předmětu náslechová praxe s reflexí a systém praxí v navazujím studiu, význam odborné komunikace

2. Koncepce klinické školy a podoby spolupráce s fakultními učiteli

3. Specifika oborové didaktiky OV a ZSV a rozdílná pojetí výuky OV a ZSV na odlišných typech typy škol

4. Uvedení do problematiky hospitace a evaluace výuky a rozvoj schopnosti odborně komunikovat

5. Možnosti didaktického rozboru videozáznamu výuky

6. Seznámení s vybranými výukovými metodami a postupy významnými pro OV a ZSV

7. Seznámení s učebnicemi a učebními materiály

8. Příklady dobré a špatné praxe

9. Inovativní didaktické postupy (s ohledem na možnosti distanční výuky)

10. Evaluce proběhnuvší praxe

11. Profesní a osobnostní růst učitele a příprava na souvislou praxi

12. Profesní portfolio.

Annotation

The course Observation practice – Civics and Social Science allows students to gain experience in the field of teaching Civics Education and Social Sciences (mainly Civics with Social Sciences). Via Observation practice students get better insight into forms, possibilities, demands and difficulties of teaching Civics and Social Sciences.

This practice provides students with the opportunity to get to know the environment of specific schools, familiarize themselves with the local curriculum, observe, reflect and discuss teaching Civics and Social Sciences, experience the role of teacher and reflect on their teaching.

Study programmes