Charles Explorer logo
🇬🇧

Continuous Teaching Practice at Higher Secondary School

Class at Faculty of Education |
OPNO4O033A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Obsah předmětu tvoří témata

1. Charakter a smysl souvislé praxe, podmínky a možnosti plnění praxe

2. Proškolení studentů učitelství před pedagogickými praxemi - prostřednictvím moodlu

3. Příprava na realizaci praxe (odevzdávání patřičných podkladů a informací, konzultace k budoucím praxím), význam kvalitní komunikace

4. Předpoklady úspěšné komunikace a kvalitní odborná komunikace

5. Realizace náslechů a jejich evaluace s fakultním učitelem, zásady rozhovoru při reflexi výuky

6. Vypracování příprav, výuka a její následná evaluce s fakultním učitelem

7. Hospitace výuky uskutečněná oborovým didaktikem, odborníkem z pedagogické fakulty či kolegou studentem

8. Reflexe účasti na dalších výchovně vzdělávacích aktivitách školy

9. Vypracovávání portfolia10. Evaluce praxe a sdílení zkušeností prostřednictvím kolokvia.

Annotation

Continuous Teaching Practice at Higher Secondary School (Intership) is composed of teaching observation and the reflection of lessons lead by the mentor of the practice at secondary schools. The students prepare their own lessons which they carry out.

Didactic preparation is compiled in writing as a thematic plan including the description of interactive methods which are relevant for the selected topic and which have been used during the lesson. Didactic outcomes from the field practice must be consistent with the required knowledge, skills and competencies according to the Framework Educational Programme.

The outcome is reflected with the mentor. The student processes the practice portfolio which contains both the preparation and reflection, containing both the didactic evaluation and auto evaluation.

The reflection is presented and discussed in reflective seminars following the practice. The seminar offers structured feedback on the carried-out lesson outcomes of the students at continuous field practice at secondary schools and helps processing of own teaching experience.

The students analyse the subject matter of individual Social Science disciplines in preparations for the lessons. They compare the stated aims to the outcomes of the students at evaluation.

The students consult the troubles when teaching individual Social Science topics.

Study programmes