Charles Explorer logo
🇬🇧

Language and Social Aspects of Human Being

Class at Faculty of Education |
OPNO4O034B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět uvádí do studia jazyka jako sociálního a kulturního jevu, který zrcadlí společenskou podstatu člověka a který zároveň sám přispívá k jejímu formování prostřednictvím každodenních řečových praktik. Tuto problematiku zkoumá lingvistická antropologie jako věda o různých aspektech vztahu mezi komunikací a kulturou, respektive společností.

Kurz začíná výkladem sémiotického pojetí jazyka a poté vysvětluje relevantní teoretické pasáže synchronní lingvistiky nezbytné pro další analytickou práci s jazykem tak, aby se studující mohli ve větší části semestru již informovaně věnovat tématům, která jsou předmětem zájmu komparativního studia jazyka, kultury a společnosti.

Study programmes