Charles Explorer logo
🇬🇧

Didactics of Law

Class at Faculty of Education |
OPNO4O042B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Obsah předmětu tvoří témata

1. Úvodní informace o semináři, vstup do didaktiky práva

2. Základní porce právní didaktiky I

3. Základní porce právní didaktiky II

4. Jak učit jednu látku několika různými způsoby? Jaký z nich kdy zvolit? Jak plánovat hodiny?

5. Simulovaná soudní jednání (moot courty) pro studenty

6. Minihodiny – praktický nácvik dovedností I

7. Minihodiny – praktický nácvik dovedností II

8. Návštěva soudního jednání

9. Reflexe návštěvy soudního jednání10. Právo v ŠVP a RVP11. Rezervní seminář – téma dle potřeb studentů12. Závěrečný seminář – shrnutí, zpětná vazba.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V rámci předmětu se studenti a studentky seznámí s tím, jak vyučovat právo na středních, případně i základních školách. Společně s vyučujícím kurzu, který sám právo na středních školách vyučuje, budou objevovat a zkoušet metody výuky práva, které se osvědčují v praxi, a společně nad nimi přemýšlet: kdy a jak je použít, jak je upravit, proč vlastně fungují.

Sdílet budeme i celou řadu dobrých i špatných zkušeností s tím, na co si (nejen při výuce práva) je dobré dát pozor.

Study programmes