Charles Explorer logo
🇬🇧

Didactics of Gymnastics

Class at Faculty of Education |
OPNT4T031A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Motoricko funkční příprava v gymnastice

Metodika prvků obtížnosti ve sportovní gymnastice se speciálním zaměřením 2. st. ZŠ a na střední školy

Věkové, zdravotní a výkonnostní hledisko při výběru prvků obtížnosti

Hodnocení gymnastických činností.

Využití audiovizuálních prostředků.

Teorie hodiny gymnastiky

Školní vzdělávací program

Didaktické aspekty výuky gymnastiky (formy, styly, metody, zásady)

Využití náčiní a nářadí

Stimulace pohybových schopností pomocí prostředků základní a kondiční gymnastiky

Metodické výstupy studentů

Teoretické základy pohybové skladby

Sportovní druhy pohybové skladby

Pozn. Při výuce může docházet k fyzickému kontaktu v souladu se správnou metodikou výuky a při podávání záchrany a dopomoci.

Annotation

The aim of the subject is to acquire basic didactic knowledge and practical skills in the field of basic, rhythmic, fitness and artistic gymnastics. Motor functional training in gymnastics.

Methodology of elements in gymnastics with a special focus on high schools and secondary school age. Age, health and performance aspects in the selection of elements.

Structure of gymnastics lessons. Didactic forms, styles, methods, principles.

Use of audiovisual technology and computer program for motion analysis. Methodical outputs of students.

Development of motor skills using the means of basic and fitness gymnastics. Rhythmic gymnastics and group performance.

Use of apparatus and hand apparatus.

Study programmes