Charles Explorer logo
🇬🇧

Didactics of health physical education and applied physical activity

Class at Faculty of Education |
OPNT4T032A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Teorie

Zdravotní tělesná výchova v rámci RVP. Využití prostředků zdravotní tělesné výchovy v prevenci v hodinách tělesné výchovy. Jednotlivé druhy oslabení: oslabení pohybového aparátu, kardiovaskulárního aparátu, oslabení respirační, metabolická, neuropsychická, smyslová.

Praxe

Didaktické aspekty zdravotní tělesné výchovy.

Zásady pro výběr pohybových prostředků a metod vzhledem k věkové kategorii žáků a druhu oslabení.

Diagnostika držení těla.

Funkční diagnostika pohybového systému.

Cvičení při oslabení posturálního systému a dolních končetin.

Cvičení při oslabení kardiovaskulárního aparátu.

Cvičení při respiračním oslabení.

Cvičení při metabolickém oslabení.

Cvičení při neuropsychickém oslabení.

Cvičení při smyslovém oslabení.

Cvičení při gynekologkých oslabení.

Cvičení starších osob.

Pohybové hry a jejich využití v hodinách Zdravotní tělesné výchovy.

Netradiční sportovní hry a jejich využití v rámci zdravotní tělesné výchovy.

Metodické výstupy studentů, reflexe.

Annotation

Concept of the subject Health physical education in the Framework Education Programme. Didactic aspects of health physical education for individual types of impairment.

Connecting preventive health physical education exercises to regular physical education lessons. The use of non-traditional sports and movement games in the teaching of health physical education.

Methodical outputs of students.

Study programmes