Charles Explorer logo
🇬🇧

Psychomotorics

Class at Faculty of Education |
OPNT4T034B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Hry zaměřené na poznávání a vnímání vlastního těla i sebe sama 

Hry na zvládání prostoru a orientaci v něm 

Hry na zvládání materiálního okolí 

Hry na záměrné rozvíjení sociálních vztahů 

Hry s obsahem lokomočních cvičení 

Hry s obsahem manipulačních cvičení 

Relaxační techniky

Zpětná vazba 

Annotation

The subject is focused on the learn about of psychomotor skills. As part of the course, students will acquire a stack of movement and psychomotoric games, learn about the basics of organization and management of movement activities.

Psychomotorics connects movement with mental activity, the child's psyche and social aspects, and intentional games and activities aim to influence the child in these areas. An unmissable aspect of the subject is the focus on the issue of inclusion of disabled students into PE teaching.

Study programmes