Charles Explorer logo
🇬🇧

Outdoor motion Games and Exercises

Class at Faculty of Education |
OPNT4T041A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1.     Význam cvičení a her v přírodě.

2.     Zásady pobytu a pohybu v přírodě.

3.     Bezpečnostní pravidla a úrazová prevence.

4.     Využití terénu a přírodních překážek.

5.     Pomůcky pro hry a cvičení v přírodě.

6.     Klasifikace her a cvičení v přírodě.

7.     Obsah a formy cvičebních jednotek.

8.     Zásobník cviků a her.

9.     Metodika vedení skupiny.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět, který je vyučován v angličtině, seznamuje s aplikací tělovýchovných cvičení v přírodním prostředí především prostřednictvím her. „Tělocvična v přírodě“. Ukazuje možnosti a zásady tělesných cvičení v přírodě v interakci s rozvojem kognitivním, emočním a sociálním.

Mezi základní témata patří klasifikace her a cvičení v přírodě, zásady pobytu a pohybu v přírodě, bezpečnostní pravidla a úrazová prevence, využití terénu a přírodních překážek, pomůcky pro hry a cvičení v přírodě, obsah a formy cvičebních jednotek, zásobník cviků a her. Metodika vedení skupiny.

Zápočet předpokládá přípravu na výuku her či cvičení v přírodě.

Study programmes