Charles Explorer logo
🇬🇧

Movement games in applied PE

Class at Faculty of Education |
OPNT4T103C

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1.     Teorie pohybových her, didaktické aspekty, řízení, organizace a bezpečnost.

2.     Druhy zdravotních postižení. Možnosti integrace zdravotně postižených do školní a mimoškolní tělesné výchovy.

3.     Pohybové hry pro vozíčkáře, spastiky, ambutáře a osoby s omezenou hybností.

4.     Pohybové hry pro sluchově postižené.

5.     Pohybové hry pro zrakově postižené.

6.     Pohybové hry a mentálně postižení.

7.     Zrakové postižení a možnosti provozovat pohybové aktivity (atletika, navigace, goalball, torball, kombiball, koulená), specifika motorického učení u zrakově postižených.

8.     Metodické výstupy studentů.

Annotation

The aim of the course is to get acquainted with movement games that can be used in hobby applied physical education and in the integration of students with special needs , mental or physical handicap into school physical education. Theory of movement games, division, rules, didactic aspects, management, organization and safety.

Types of disabilities. Visual impairment and opportunities to engage in physical activities (athletics, navigation, goalball, torball, combi, ball), the specifics of motor learning for people with specific disabilities.

Movement games and mental disabilities. The condition of the credit is the methodical output of the student and written preparation for the output.

Study programmes