Charles Explorer logo
🇬🇧

Condition preparation in sports

Class at Faculty of Education |
OPNT4T105C

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1.     teorie - stimulace pohybových schopností, kondiční příprava a kondice

2.     kondiční schopnosti (vytrvalost, rychlost, síla, pohyblivost),

3.     koordinační schopnosti

4.     teorie - tvorba kondičních programů

5.     praxe - kondiční programy pro různé věkové a výkonnostní kategorie, pro různé druhy sportů

6.     způsoby zjišťování úrovně pohybových schopností

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je poskytnout základní informace o problematice rozvoje pohybových schopností nejen atletickými prostředky, které pomáhají zlepšovat kondiční přípravu ve sportu. Předmět poskytuje studentům rozsáhlý přehled tréninkových prostředků a metod pro rozvoj pohybových schopností.

Studenti jsou seznámeni se zásadami tvorby speciálních kondičních programů, které jsou cílené pro různé věkové a výkonností kategorie a pro různé druhy sportů. Možnost využití principů sportovního tréninku do školní tělesné výchovy a sportu.

Na zápočet musí studenti vypracovat písemnou přípravu na hodinu kondiční přípravy pro vybranou věkovou a výkonnostní kategorii a zvolený druh sportu či disciplíny.

Study programmes