Charles Explorer logo
🇬🇧

Didactics of interpretation and instrumental methodology

Class at Faculty of Education |
OPNU4H011A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Principy současné klavírní a smyčcové pedagogiky a jejich odraz v nejvýznamnějších českých a zahraničních školách.

Počátky klavírního vyučování, interpretace, klavírní tón, klavírní technika, cvičení.

Americké klavírní školy: Alfred Basic Piano Librarary, Bastien Piano Basics, Thompson Easiest Piano Course, Michael Aaron Piano Course

Edna Mae Burnam: A Dozen a Day - prstová cvičení, systematicky rozvíjející široké spektrum pianistických dovedností

Carola Grindea: We make our own Music - tvořivá metoda s akcentem na uvolněnost celého těla

A. Nikolajev a kol.: Škola hry na klavír - metodicky přesvědčivé řešení s výrazným akcentem uměleckým

S.Suzuki: Piano school - sluchová metoda uplatněná jako nejvýznamnější princip výuky

E. Bublová: Houslová knížka pro radost - řada učebnic hry na housle založená na výuce ve třetí poloze, propojující technickou i výrazovou stránku hry se základními znalostmi z hudební teorie

J. Micka, M. Micková: Škola hry na housle I, II - studijní materiál k výuce začínajících houslistů zahrnující základní prvky elementární výuky hry na housle

Z. Gola: Houslová škola pro začátečníky I, II - učebnice základů houslové hry obsahující cvičení a české i zahraničí melodieJ. Beran, J. Čermák: Houslová přípravka a škola pro začátečníky - houslová didaktická literatura vedoucí žáka k ovládnutí hry ve všech tónináchS. Suzuki: Violin school, Viola school, Cello school - řada sešitů výuky hry na smyčcové nástroje vycházejících ze světově uznávané Suzukiho metody

G. Szilvay: Colourstrings Books - didaktický materiál k výuce hry na smyčcové nástroje založený na hře flažoletů, pizzicatu levou rukou, na barvách a obrázcích

Annotation

The course is designed to further build and develop the skills and abilities needed for contemporary piano and string teaching. Emphasis is placed on the students' own creative approach and the continual search and discovery of ways to optimally teach the instrument.

Analysis of major European and American instrumental schools is an important part of the course. The comparison of different approaches, their strengths and problematic solutions helps students to delve deeper into the nature and principles of instrumental teaching and equips them with tools for creative thinking in pedagogical work.

At the same time, students will gain a broad overview of current trends in the development of instrumental schools on the European and American continents. Attention is given to issues of developing musical sensitivity, issues of playing by ear and playing from notes, issues of developing motor skills, issues of developing student creativity, issues of motivation, issues of public speaking, stage fright, assessment, and much more.

The work includes practical interpretation of compositions used in individual schools. Attention is also paid to finding the meaning of a piece of music and finding the optimal means to interpret it, as well as issues of historically informed performance.