Charles Explorer logo
🇬🇧

Didactics - Education towards Health in the FEP and Production of School Educational Programmes

Class at Faculty of Education |
OPNY4P032A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmětu je zaměřen na problematiku tvorby školního vzdělávacího programu. Předmět ukazuje význam propojení formálního a neformálního kurikula pro vzdělávání žáků a klimatu školy. Cíl předmětu: Studenti posuzují a na vybraných tématech výchovy ke zdraví navrhují implementaci témat výchovy ke zdraví a bezpečí do školního vzdělávacího programu. Studenti analyzují potřeby vybrané školy a plánují postup implantace a kritéria hodnocení navrženého postupu. Hodnotí způsoby implementace problematiky v kurikulu vybraných států. Přehled výukových témat:

1. Metodika tvorby školního vzdělávacího programu.

2. Analýza potřeb školy

3. Plánování aktivit.

4. Hodnocení kvality a efektivity vzdělávání.

5. Propojení formálního a neformálního kurikula.

6. Analýza dostupných didaktických materiálů pro výuku se zaměřením na střední a základní školu.

7. Aktualizace vzdělávacích obsahů.

8. Prezentace analyzovaných didaktických zdrojů pro výuku a ukázky jejich využití