Charles Explorer logo
🇬🇧

Princip of Home Care

Class at Faculty of Education |
OPNY4P104C

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět poskytuje přehled o zásadách laické i profesionální domácí péče. V souladu se soudobými trendy deinstitucionalizace a derezortizace je hlavní pozornost věnována komplexní péči o klienta (nemocného) v jeho přirozeném prostředí. Předmět vymezuje pojmy ambulantní a rezidentní (pobytové) zdravotní a sociální služby, zabývá se principy domácí péče a primární péčí, a to jak v ČR, tak i v zahraničí. Cíl předmětu: Cílem předmětu je poskytnout přehled o laické i profesionální domácí péči v ČR i v zahraničí. Student je schopen správně používat odbornou terminologii a orientuje se v nabídce laické i profesionální domácí péče. Přehled výukových témat:

1. Domácí péče a primární péče.

2. Terminologie spojená s domácí péčí a domácí pomocí u nás a ve světě - domácí zdravotní péče - Home Help, efektivita komplexní domácí péče (COMPREHENSIVE HOME CARE) - integrace zdravotní, sociální i laické péče.

3. Domácí péče - Zákon o sociálních službách,

4. Domácí péče - zákon o zdravotních službách.

5. Zvláštnosti péče o děti a seniory.

6. Zvláštnosti péče o osoby se zdravotním postižením.

7. Prevence syndromu vyhoření u pečujících osob.

8. Aktuální trendy v domácí péči v ČR a v zahraničí.