Charles Explorer logo
🇬🇧

English for Academic Purposes

Class at Faculty of Education |
OPNZ1A047B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1.       Úvod do akademické angličtiny,  její náležitosti (slovní zásoba a gramatika), příklady a systematická praxe (práce s textem)

2.       Práce se zdroji, seznámení se s dostupnými elektronickými databázemi. Analýza nalezených odborných textů a aplikování znalostí akademické angličtiny.

3.       Prezentace a projev. Náležitosti prezentace a projevu, jejich tvorba s využitím znalostí akademické angličtiny.

4.       Životopis a jeho náležitosti. Tvorba životopisu.

5.       Úvod do mezinárodních certifikátů a jejich důležitost pro vysokoškolské prostředí.

Annotation

The course focuses on acquiring and practical use of essential academic skills necessary for the university environment, especially in the areas: presentation, CV, art of reasoning and the importance of international language exams. Students will learn to work with eRESOURCES available for the students of the Faculty of Education of Charles University.

Furthermore, the vocabulary typical of academic English will be systematically expanded.

Study programmes