Charles Explorer logo
🇬🇧

Musical and Cultural Local Guide for Teachers

Class at Faculty of Education |
OPNZ1H050B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Praha jako dějiště barokních slavností             - Pražské památky v kontextu světských a duchovních barokních  slavností

2. Praha jako město, které si zamilovalo Mozartovu hudbu             - Mozartovy pražské pobyty a zrození kultu osobnosti

3. Praha jako město s bohatou divadelní historií             - Historie pražských hudebních divadel

4. Meziválečná Praha jako kosmopolitní centrum, kde si „dávala dostaveníčko celá Evropa“             - Meziválečná pražská německá kulturní avantgarda

5. Kulturní vycházka okolím fakulty - Nové Město             - Nejen po stopách hudebních spolků a pražských uměleckých salonů

6. Kulturní vycházka okolím fakulty - Staré Město             - Nejen po stopách hudebních spolků a pražských uměleckých salonů

Annotation

Students will get acquainted with representative Prague monuments and locations on which significant artists lived and worked. Lectures are focused on mutual connections of music, literature and arts.

Interpretation is based on huge graphic material as well as literate and musical illustrations. Excursion on the tracks of artists through Prague New Town is given as part of lessons.

During seminar courses students will actively cooperate on presented topics and this way will get acquainted with methods which can be consequently used in their own pedagogic practice.

Study programmes