Charles Explorer logo
🇬🇧

School Safety

Class at Faculty of Education |
OPNZ1S042B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět seznamuje studenty s problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních. Předmět se zaměřuje na běžná rizika ve školách i na mimořádné situace. Reflektuje aktuální bezpečnostní potřeby společnosti. Cíl: Studenti věcně argumentují a diskutují význam bezpečnostně právní povědomí pro výkon učitelské profese. Posoudí běžná rizika a rizika mimořádných situací spjatých se školním prostředím. Studenti analyzují postupy, jak účinně předcházet vzniku krizových situací a jak minimalizovat rizika ve školním prostředí. Koordinují činnosti svého chování v případě, kdy krizové situace nastanou.

1. Bezpečnostně-právní povědomí učitele.

2. Bezpečnost z pohledů jednotlivých subjektů vzdělávání.

3. Základní legislativní dokumenty k problematice.

4. Běžná rizika na školách.

5. Mimořádné situace.

6. Bezpečnost akcí pořádaných školou mimo budovu školy.

7. Bezpečnost v dopravě.

8. Zotavovací akce.

9. Bezpečnosti při specifických činnostech ve škole.

Study programmes