Charles Explorer logo
🇬🇧

Creating and evaluating written work and tests in the teacher's work

Class at Faculty of Education |
OPNZ1Z035B

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je seznámit studenty s variantami zadávání a vyhodnocování písemných prací. Prakticky si vyzkouší hodnocení široce otevřených úloh a seznámí se s postupy standardizace hodnocení. Na příkladech jednotných přijímacích zkoušek, maturitní zkoušky a testech mezinárodních výzkumů porozumí problematice didaktických testů od koncepce jejich tvorby po dopady do života žáků a škol. Studenti budou seznámeni s možnostmi využití volně dostupných testových pro jejich vlastní výuku.

Osnova předmětu: Písemná úloha a její varianty zadání; Hodnocení široce otevřený úloh v rukou učitele; Standardizace hodnocení široce otevřených úloh; Principy tvorby didaktických testů; Rozlišující a ověřující testy; Jednotné přijímací zkoušky: koncepce a dopady; Maturitní zkouška: vývoj, aktuální koncepce a diskutované otázky; Testy TIMSS a PISA: využití úloh pro práci učitele

Study programmes