Charles Explorer logo
🇬🇧

Athletics II

Class at Faculty of Physical Education and Sport |
PATL113

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Cvičení: 1. - 7. Technika a didaktika, nízkého startu, překážkového sprintu, štafetových běhů a hodu oštěpem. Tréninkové prostředky na rozvoj vytrvalosti. Vedení atletického rozcvičení studenty. 

Semináře: 8. - 14. Teoretické základy techniky, didaktiky a pravidel vybraných atletických disciplín (překážkový běh, štafetový běh 4x 60, 4x 100, 4x 400 a hod oštěpem) a dále nízkého startu. Teoretické základy tréninku vytrvalosti v atletice. Repetitorium základních pravidel atletiky. Praktický seminář o atletických disciplínách - hod kladivem, trojskok, závodní chůze a 3000 m překážek. Seznámení s dodržováním bezpečnosti při atletice.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět je povinným předmětem profilujícího základu pro studenty programu TVS se zaměřením na vzdělávání.

Předmět zahrnuje problematiku didaktiky vybraných atletických disciplín (překážkový běh, štafetový běh a hod oštěpem).

Dále je zaměřen na nácvik nízkého startu. Součástí předmětu je také problematika tréninku vytrvalosti s přípravou na splnění modelového výkonu v běhu na 1500 m (ženy) a 3000 m (muži). Studující zároveň procházejí didaktickými výstupy zaměřenými na přípravu a vedení atletického rozcvičení. V rámci seminářů se seznámí rovněž se základními pravidly a disciplínami, které nejsou součástí atletického desetiboje jako je hod kladivem, 3000 m překážek, závodní chůze a trojskok.

Study programmes