Charles Explorer logo
🇬🇧

Theory and Basic of Athletic Didactics

Class at Faculty of Physical Education and Sport |
PATL114K

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Přednášky:

1. Základy didaktiky atletiky

2. Teoretická východiska pro atletický trénink - biomechanika, fyziologie, adaptace

3. Atletika pro děti a trénink žactva - ontogeneze, kondice, plánování

4. Technika a didaktika skoku o tyči

5. Technika a didaktika hodu diskem

6. Struktura výkonu ve vícebojích a technika disciplín vícebojů

7. Plánování a příprava tréninkové (vyučovací jednotky) jednotky Cvičení:

8. -

11. Průpravné hry a zdokonalovací cvičení pro začátečníky: překážkový běh, hod diskem, skok o tyči

12. -

15. Tréninkové prostředky a základní postupy (komplexní, analytický) pro nácvik a zdokonalování techniky disciplín atletického víceboje.

16. -

21. Pedagogické výstupy studentů

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět je zaměřen na seznámení se základy techniky a metodiky nácviku atletických disciplín víceboje (skok o tyči, hod diskem), didaktickou praxi zaměřenou do mimoškolní atletické přípravy mládeže. V pedagogických výstupech prokazují studenti schopnost využití tréninkových prostředků pro zdokonalování techniky disciplín vícebojů a tréninkových prostředků pro rozvoj pohybových schopností vícebojařů.

Study programmes