Charles Explorer logo
🇬🇧

Didactics of Athletics

Class at Faculty of Physical Education and Sport |
PATL115NK

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Přednášky: 1. - 7. Historie atletiky. Technika a didaktika atletických disciplín. Atletika ve školní tělesné výchově. Trénink mládeže v atletických oddílech a ve školních sportovních klubech. Školní atletické soutěže.

Cvičení: 8. - 21. Pedagogická praxe studentů: didaktika koordinačně náročnějších disciplín, školní atletické hodiny

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět je určen studentů navazujícího magisterského studia Učitelství TV pro střední školy. Předmět je zaměřen na didaktiku atletiky ve školní tělesné výchově a na didaktiku atletického tréninku.

Studenti rozvíjejí profesní učitelské dovednosti v prostředí simulované výuky atletiky na studentech VŠ.