Charles Explorer logo
🇬🇧

Exercise Physiology

Class at Faculty of Physical Education and Sport |
PFYB101

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Přednášky:

1. Fyzické zatížení - adaptace a regulace na systémové, buněčné i molekulární úrovni.

2. Energetický metabolismus při pracovním zatížení.

3. Reakce a adaptace jednotlivých systémů a orgánů na zatížení.

4. Homeostatické regulační mechanismy při pohybové činnosti, termoregulace a exkrece.

5. Vliv zátěže na metabolismus různých tkání, trávení a výživa ve vztahu k fyzické zátěži.

6. Fyziologické principy tréninku.

7. Endogenní a exogenní vlivy a jejich uplatnění v reakci a adaptaci na tělesné zatížení. Cvičení:

1. Úvod do praktických cvičení.

2. Pracovní metabolismus, metody stanovení energetického výdeje.

3. Změny oběhových a respiračních parametrů při zatížení různé intenzity.

4. Ventilační změny při stupňovaném zatížení, ventilační anaerobní práh.

5. Jednoduché funkční zkoušky (Ruffierův test, Step-test, Stangeho test).

6. Pracovní kapacita W170 a nepřímé stanovení maximálního aerobního výkonu.

7. Aerobní zátěžová diagnostika - test VO2max.

Annotation

In the subject Physiology of stress, students are introduced to the reactions of the human organism to stress and adaptation processes occurring in the body in connection with training load. The basics of physiology are presented training process, problems of energy metabolism under load, application of neuroendocrine regulation and homeostatic regulatory mechanisms in physical activity, the importance of thermoregulation and excretion at physical activity, metabolism of various tissues during physical exercise and the issue of digestion and nutrition in relation to physical exercise. Students are also introduced to the exogenous and endogenous influences that are involved in reaction and adaptation physical load and specifics of reactions and adaptations during human ontogenesis.

The course is focused on theoretical knowledge and practical skills in the field of stress diagnostics and expands competencies for the implementation of movement programs at specific population groups.

Study programmes