Charles Explorer logo
🇬🇧

Biochemistry and Basics of Nutrition

Class at Faculty of Physical Education and Sport |
PFYB102K

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Témata přednášek:

1. Obecné principy, složení živé hmoty, enzymy

2. Sacharidy, makroergické substráty, metabolismus cukrů

3. Lipidy, metabolismus lipidů

4. Aminokyseliny, bílkoviny, Ornitinový cyklus

5. Nukleové kyseliny, proteosyntéza

6. Krebsův cyklus, buněčné dýchání

7. Membránový potenciál, akční potenciál, přenos vzruchu, svalová kontrakce

8. Význam výživy a základní terminologie

9. Sacharidy ve výživě člověka

10. Tuky ve výživě člověka

11. Bílkoviny ve výživě člověka

12. Mikronutrienty, pitný režim

13. Diagnostické metody v dietologii

14. Specifika výživy, alternativní způsoby výživy

Annotation

The subject deals with basic biochemical processes in the organism in the context of rational nutrition.

The course is aimed at acquiring theoretical knowledge in the field of biochemistry, including mastering the principles of biochemical processes in the body.