Charles Explorer logo
🇬🇧

Diploma Specialization I

Class at Faculty of Physical Education and Sport |
PFYZ038

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Požadavky dle zadání vedoucího diplomové práce (obvykle v následujícím rozsahu):

Literární rešerše řešené problematiky, stanovení cílů, hypotéz a vypracování metodiky, podání žádosti etické komisi (pokud je nutné), prezentace tématu v rámci diplomové specializace.

Annotation

The aim of the course is to acquaint students with the methodical management of the thesis and with the requirements for its content cartridge. The student will be acquainted with organizational requirements for elaboration of diploma thesis by the supervisor diploma thesis, which is responsible for the subject.

The content of the course depends on the topic of the thesis and requirements of the supervisor.