Charles Explorer logo
🇬🇧

Applied Techniques of PNF

Class at Faculty of Physical Education and Sport |
PFYZ040

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Cvičení:

1. Vzorce pro horní a dolní končetiny – aplikace technik vzhledem ke stanoveným cílům

2. Vzorce pro trup, hlavu, vzorce pro pánev, lopatku - aplikace technik vzhledem ke stanoveným cílům

3. Elevace pánve v lehu na zádech

4. Rotace dolní části trupu v lehu na zádech

5. Přetáčení z lehu do polohy leh na břiše (a zpět)

6. Stabilizace v lehu na boku

7. Zvedání na předloktí a kolena, stabilizace

8. Zvedání na ruce a kolena, stabilizace

9. Lezení (vpřed, vzad)

10. Přechod do sedu z lehu na břiše (a z lehu na zádech), stabilizace v sedu

11. Přechod do vzpřímeného kleku, stabilizace v kleku

12. Chůze v kleku

13. Vstávání do stoje

14. Stabilizace ve stoji

Annotation

The aim of the course is to broaden the knowledge and skills of students in the procedures of proptioceptive neuromuscular facilitation. Emphasis is placed on familiarization with the so-called development series of the PNF concept and then on the application of PNF procedures in various areas of physiotherapy, prevention and sport.