Charles Explorer logo
🇬🇧

Organization of Educational Actions

Class at Faculty of Physical Education and Sport |
PFYZ049

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Přednášky:

1. -

2. Systém celoživotního vzdělávání u nelékařských profesí

3. -

4. Aktuální právní normy se vztahem k celoživotnímu vzdělávání, ochrana osobních údajů, GDPR

5. Vzdělávací akce - charakteristika

6. -

7. Pořádání vzdělávacích akcí - příprava, propagace, realizace, chyby v organizaci, vyhodnocení akce Cvičení:

1. -

14. Příprava a realizace vzdělávací akce studenty pod vedením vyučujícího, účast na vzdělávací akci dle zadání s hlavním cílem monitoringu akce a vyhodnocení pozitiv a negativ dané akce

Annotation

The aim of the course is to gain basic knowledge of the current system of lifelong learning in the field of physiotherapy and related professions. Then acquire skills and experience with the organization and implementation of educational events.