Charles Explorer logo
🇬🇧

Demonstration - Clinical Practice II

Class at Faculty of Physical Education and Sport |
PFYZ095

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Praktická výuka je především cílena k:

Zpracování zdravotnické dokumentace pacienta, vlastní práci s pacientem - vyšetření včetně diferenciální rozvahy, terapie, demonstrace terapie a zhodnocení efektu provedené terapie, vytvoření vhodného rehabilitačního plánu včetně autoterapie a návrhu indikace fyzikální terapie, zpracování záznamu o proběhlé rehabilitaci, včetně aplikace záznamu dle aktuálního seznamu zdravotních výkonů.

Annotation

The course is a follow-up to the course "Demonstration - Clinical Practice I". The aim of practical training is to apply and further deepen the knowledge and skills into practice, ie the work of a physiotherapist, under the direct guidance of a lecturer.

The focus of the course is to work with the patient, to apply new knowledge and skills from other practical and theoretical subjects. The subject also includes a demonstration of patients by the teacher, elaboration of differential diagnostics, work with medical documentation, creation of short-term and long-term rehabilitation plan by the student for the given patient.

Great emphasis in teaching is on procedures in the spirit of EBP (Evidence-Based Physiotherapy) Individual parts of the content of the teaching are very closely intertwined so they can not be divided from each other.