Charles Explorer logo
🇬🇧

Theory and Basics of Didactics of Gymnastics

Class at Faculty of Physical Education and Sport |
PGYM131

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Témata přednášek:

1. Odborná terminologie, názvosloví cvičení akrobatických, názvosloví cvičení na nářadí, základní principy a využití názvosloví v řečovém projevu v dílčích částech vyučovací jednotky, rozcvičení.

2. Zásady, metody rozvoje pohybových schopností prostřednictvím gymnastických činností a dovedností.

3. Teoretická východiska techniky realizace gymnastických dovedností, základy didaktiky cvičení akrobatických a cvičení na nářadí.

4. Cvičební jednotka s obsahem gymnastických aktivit, typy cvičebních jednotek, stavba a obsah cvičební jednotky.

5. Historie a současné trendy v gymnastice, gymnastické druhy, gymnastické sporty, gymnastika pro všechny.

6. Tvorba, realizace a hodnocení pohybových programů s gymnastickým obsahem

7. Didaktika hudebně pohybových vztahů a tanců. Témata cvičení:

1. Akrobatická příprava - podporová, zpevňovací. Kruhy - svis, komíhání. Příprava odrazová, doskoková. Přeskok - bedna na šíř.

2. Akrobatická příprava - využití malé trampolíny. Bradla - ručkování, komíhání. Hrazda - výmyk, toč vpřed jízdmo, podmet. Zásady dopomoci.

3. Akrobacie - stoj na rukou, přemet stranou, rovnovážné postoje. Kruhy v hupu - komíhání ve svisu, v předkmihu obrat. Přeskok - nepřevratové skoky a jejich modifikace, nepřímá dopomoc.

4. Akrobacie - odrazová a rotační příprava. Přeskok přes kozu/bednu - roznožka se zášvihem. Hrazda po čelo - toč vzad, ze vzporu jízdmo spád a vzepření závěsem v podkolení. Hrazda doskočná - visová příprava, komíhání ve svisu.

5. Akrobacie - přemety stranou, rondát, průprava pro přemet vpřed. Malá trampolína - přímé skoky, kotoul letmo. Bradla - komíhání v podporu na pažích, podpor vznesmo na pažích, komíhaná ve vzporu.

6. Žebřiny, krátké tyče, kruhy - příprava podporová, visová, zpevňovací. Přeskok přes bednu na dél - skrčka. Hrazda po čelo - kombinace prvků. Hrazda doskočná - výmyk ze svisu.

7. Akrobacie - gymnastické skoky, přemet vpřed. Kruhy - statická cvičení ve vzporu, sešin, spád. Malá trampolína - salto vpřed.

8. Bradla - zánožka, přednožka. Stálky - stoj na ramenou. Hrazda po čelo - komíhání ve svisu vznesmo, kombinace prvků.

9. Akrobacie - rondát, přemet vpřed. Kruhy - muži: vzepření zvolna tahem souruč do vzporu. Kruhy v hupu - ženy: u předhupu svis vznesmo, u předhupu předkmihem obrat, u záhupu seskok. Hrazda doskočná - muži: toč vzad a podmetmo kmih; předkmihem obrat do dvojhmatu. Hrazda po čelo - ženy: toč jízdmo vpřed - přešvih únožmo vzad - podmet, toč vzad.

10. Akrobacie - kotoul letmo, salto vpřed, přemet vpřed. Malá trampolína - salto vpřed.

11. Kladina - chůze, obraty. Akrobacie - procvičování vazeb cvičebních tvarů, tvorba sestav. Hrazda - procvičování vazeb cvičebních tvarů, tvorba sestav.

12. Malá trampolína - salto vpřed. Nářadí - kombinace prvků.

13. Didaktika cvičebních tvarů (přiměřenost věku a výkonnosti). Modelový trénink - tvorba sestav.

14. -

15. Organizace cvičebních jednotek s využitím gymnastického nářadí.

16. -

21. Řízená praxe studentů formou didaktických výstupů na zadané téma.

Annotation

The key focus of the course is to acquire comprehensive knowledge and skills necessary for utilizing a wide range of gymnastic activities and abilities in the creation, implementation, and evaluation of gymnastic programs.

Emphasis is placed on factors related to the cultivation of movement expression, physical fitness, and the acquisition of a broad spectrum of gymnastic skills. A significant part of the instruction is dedicated to acrobatic exercises and exercises on apparatus, where students learn basic gymnastic skills and related professional skills in providing assistance and rescue, handling gymnastic equipment with regard to their effectiveness and safety of use.

Study programmes