Charles Explorer logo
🇬🇧

Sport specialization 3 - Gymnastics

Class at Faculty of Physical Education and Sport |
PGYM141K

Syllabus

Lecture Content:

Introduction, organizational guidelines, technology of performance in gymnastic sports.

Technical fundamentals of movement.

Analysis of motor activities (measurement and evaluation of movement parameters).

Specifics of sports preparation in individual gymnastic sports.

Physical aspects of sports technique and their application in individual gymnastic sports.

Regeneration in sports training.

Music-movement preparation in individual gymnastic sports.

Staging of sports preparation in individual gymnastic sports.

Creation of competitive programs, organization of competitions.

Management of sports preparation in relation to material and technical security.

Legal aspects of performance in individual gymnastic sports.

Concluding seminar.

Practical Training Content: 1-7. Didactics of individual disciplines or skills in relevant gymnastic sports. 8-10. Practice of assistance and rescue during the acquisition of selected skills. 10-14. Practical demonstrations of the implementation of individual parts of a training unit in specific gymnastic sports.

Annotation

Předmět je určen pro studenty specializující se v oblasti gymnastických sportů, je přípravou na budoucí výkon povolání trenéra gymnastiky se specializací na vybraný gymnastický sport. Předmět vytváří rámec pro získání klíčových znalostí a dovedností nezbytných pro budoucí profesní kariéru v oblasti gymnastických sportů.

Pozornost je také věnována problematice výzkumu v gymnastických sportech a jejich aplikací do praxe. Předmět zahrnuje přednášky a praktická cvičení.

Důraz je kladen na získání teoretických znalostí z oblasti sportovního tréninku konkrétních gymnastických sportů a rozvoj profesních dovedností.