Charles Explorer logo
🇬🇧

Sport specialization 3 - Swimming sports

Class at Faculty of Physical Education and Sport |
PPLS129K

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět je zaměřen na oblast specializovaného a vrcholového plaveckého tréninku. V průběhu semestru se student seznámí s principy plánování plaveckého tréninku, s praktickým využitím aplikace pro plánování ročního tréninkového plánu.

Dále se seznámí se specifikami rozvoje specifické i nespecifické svalové síly na suchu i ve vodě, s tréninkovými metodami, které se zaměřují na rozvoj výkonnosti sprinterů, středotraťařů a vytrvalců, s psychologickou prací trenéra a v rámci hospitace se zaměříme na práci trenérů s dlouholetou praxí a nejvyšší dosaženou kvalifikací.