Charles Explorer logo
🇬🇧

Professional practice in Sport

Class at Faculty of Physical Education and Sport |
PPPD196

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Semináře: 1. úvodní informační seminář 2.-12. Hospitace ve sportovní organizaci a následný rozborový seminář (6x)

Seznam sportovních organizací a rozvrh je každoročně upřesňován.

Časy konání hospitací v jednotlivých sportovních zařízeních se mohou z důvodu respektování jejich režimu a provozních podmínek pro uskutečnění hospitace lišit od času vymezeného pro konání předmětu ve fakultním rozvrhu. Časy srazu a konání hospitace jsou vždy uvedeny předem v rozvrhu.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Tato praxe představuje kombinaci opakovaných kolektivních návštěv tělovýchovných a sportovních zařízení s následnými rozbory hospitovaných tréninkových jednotek v rámci seminářů, věnovaných prezentaci výsledků pozorování a posuzování nejrůznějších stránek sledovaných procesů, a to především z pohledu toho, kdo proces řídí, nikoliv z pohledu toho, kdo je řízen. Jde zde o podporu postupného přechodu myšlení studentů z pozice žáka, sportovce, cvičence, studenta, tj. jedince, který je v tréninkovém procesu řízen, do pozice učitele, cvičitele, trenéra, instruktora, tj. jedince, který tréninkový proces řídí.

Cílem hospitační praxe ve sportu je seznámit studenty s různými formami tělovýchovného procesu na úrovni výkonnostního či vrcholového sportu, spolkové tělovýchovy a tělovýchovných služeb (fitcentra, soukromé sportovní školy či akademie apod.). V oblasti sledování sportovního tréninku studenti postupují od vytvoření projektu a jeho obhajoby přes sběr dat a jejich vyhodnocení až po zpracování závěrů z řady pozorování a jejich obhajobu na semináři.

Další úkoly čekají studenty v oblasti pozorování a posuzování tělovýchovných služeb.