Charles Explorer logo
🇬🇧

Sport specialization 3 - floorbal

Class at Faculty of Physical Education and Sport |
PSPH729

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Přednášky

1. herní kombinace2. herní systémy3. herní systémy

4. hčj brankáře

5. práce s talentovanou mládeží v rámci ČF

6. identifikace, vyhledávání a výběr talentu7. moderní technologie ve florbale

8. XPS9. kondiční příprava – specifická nespecifická – děti10. kondiční příprava – specifická a nespecifická – mládež a dospělí11. rozbor utkání a TJ - video

12. rozbor herních dovedností - video

13. rozbor chování trenéra v utkání, při tréninku - video

14. test znalostíCvičení

1. herní kombinace

2. herní kombinace3. herní systémy4. herní systémy

5. hčj brankáře

6. trénink brankářů - hospitace

7. modelový trénink – přípravka8. modelový trénink - elévové

9. modelový trénink - mladší žáci10. modelový trénink – starší žáci

11. hospitace v klubu

12. hospitace v klubu

13. praktické výstupy14. praktické výstupy

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Během přednášek a cvičení se studenti seznámí s principy herních kombinací a herních systémů, herními

činnostmi brankáře, prací s moderními technologiemi včetně videorozborů. Rovněž budou seznámeni, jak probíhá práce s talentovanou mládeží v rámci ČF.