Charles Explorer logo
🇬🇧

Basics of the Special Physical Training III

Class at Faculty of Physical Education and Sport |
PVOT133

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

*Tematika:

Didaktické zásady a metody při vedení výcviku ve STP

Úvod do přesunů na sněhu a ledu

Nebezpečí v horách a plánování přesunů

Záchrana v horách

Speciální tělesná příprava - souhrn I (legislativa)

Speciální tělesná příprava - souhrn II (analýza pohybu)

Výživa a pitný režim při přesunech a přežití v zimním období

Bivakování v zimním období

Vojenské lezení - souhrn

Vojenské plavání - souhrn

Základy přežití - souhrn

Boj zblízka - souhrn

Přesuny - souhrn

Překonávání překážek a házení - souhrn 

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Výuka v předmětu navazuje na Základy speciální tělesné přípravy I a II se zaměřením na pochopení ucelenosti výcviku ve speciální tělesné přípravě v resortu Ministerstva obrany. Výuka je zaměřena teoreticky členěním do jednotlivých témat s cílem jejich spoluutváření speciální tělesné přípravy (základy přežití, boj zblízka, vojenské plavání, vojenské lezení, přesuny na ledu a sněhu, překonávání překážek a házení).

Na výuku v tématice boje zblízka a přesunů na sněhu a ledu navazuje praktická výuka formou kurzu, který je součástí předmětu speciální tělesná příprava III.