Charles Explorer logo
🇨🇿

Katolická teologie

Studijní program na Katolická teologická fakulta |
🇨🇿 Mgr.

Profil absolventa

Absolvent má teoretické vědomosti, praktické dovednosti a metodologickou zručnost v oboru katolická teologie. Je poučen o souvisejících náboženských, etických a občanských postojích.

Je připraven k tomu, aby se věnoval pastorační a charitativní činnosti v církevních institucích i ve školských, zdravotnických, sociálních a humanitárních zařízeních a organizacích; působil jako učitel náboženství a jako vychovatel ve školách a školských zařízeních a v zařízeních sociálních služeb (§ 14 a 16 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících); pracoval v orgánech veřejné správy a veřejnoprávních institucích, nakladatelstvích a redakcích, společnostech a firmách, pro jejichž činnost je zapotřebí náboženských a humanitních znalostí a přístupů.