Charles Explorer logo
🇨🇿

Učitelství tělesné výchovy pro střední školy

Studijní program na Fakulta tělesné výchovy a sportu |
🇨🇿 NMgr.

Profil absolventa

Absolvent získal ucelené znalosti a dovednosti z obecné a oborové didaktiky, pedagogiky, psychologie a praktické zkušenosti s výukou na škole. Absolvent má osvojeny systematické znalosti a dovednosti potřebné pro výkon učitele v oboru tělesná výchova a sport.