Charles Explorer logo
🇨🇿

Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent má obecně i oborově učitelské a odborné kompetence nutné pro pokračování v NMgr. studiu učitelství anglického jazyka a literatury, oborů blízkých a studiu oborovém; a pro výkon profese vyžadující znalost anglického jazyka, literatury a kultury na Bc. úrovni.

Absolvent má obecně i oborově učitelské a odborné kompetence nutné pro pokračování v NMgr. studiu učitelství Německého jazyka a literatury a studiu oborovém. Je vybaven pro profese vyžadující výbornou znalost německého jazyka a literatury i kultury včetně lektorských a popularizačních.