Charles Explorer logo
🇨🇿

Učitelství tělesné výchovy pro střední školy se specializací Trenérství se sportovní specializací

Studijní program na Fakulta tělesné výchovy a sportu |
🇨🇿 NMgr.

Profil absolventa

Absolvent získal ucelené znalosti a dovednosti z obecné a oborové didaktiky, pedagogiky, psychologie a praktické zkušenosti s výukou na škole. Absolvent má osvojeny systematické znalosti a dovednosti potřebné pro výkon učitele v oboru tělesná výchova a sport.

Studiem specializace získal absolvent kompetence k plánování, řízení a vyhodnocování sportovní přípravy v dané sportovní specializaci. Absolvent je plně kvalifikovaným odborným trenérem daného sportovního odvětví.