Charles Explorer logo
🇨🇿

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Historie se zaměřením na vzdělávání

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent oboru má obecně i oborově učitelské a odborné kompetence nutné pro pokračování v NMgr. studiu učitelství ruského jazyka a literatury, oborů blízkých a studiu oborovém; uplatní se v pozicích vyžadujících výbornou znalost ruského jazyka a kultury i metod jeho vyučování, včetně oblasti popularizační, mediální a lektorské.

Absolvent má obecně i oborově učitelské a odborné kompetence nutné pro pokračování v NMgr. studiu učitelství historie, oborů blízkých a studiu oborovém. Zároveň je orientací v historii a historické kultuře vybaven pro profese zaměřené na popularizaci historie.