Charles Explorer logo
🇨🇿

Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent má obecně i oborově učitelské a odborné kompetence nutné pro pokračování v NMgr. studiu oboru Učitelství španělského jazyka a literatury, oborů blízkých a studiu oborovém; je připraven pro profese vyžadující výbornou znalost španělského jazyka a kultury, včetně popularizace, médií a lektorské činnosti.