Charles Explorer logo
🇨🇿

Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 NMgr.

Profil absolventa

Absolvent má obecně i oborově učitelské a odborné kompetence nutné pro výkon povolání učitele v oboru český jazyk a literatura a oborech blízkých, pro práci vyžadující kvalifikaci na úrovni NMgr. studia oboru a pro doktorské studium pedagogiky, didaktiky českého jazyka a/nebo literatury, aplikované lingvistiky či oborů blízkých.